FEIRA DE CIENCIA

10:00 a 14:00 e 15:00 a 17:00

  • FEIRA DE CIENCIA

17:00

  • ENTREGA DE PREMIOS. O Couto-Ponteceso.

10:30, 12:00, 13:00 e 16:00

  • ESPECTÁCULO ARPEXIOS DE CIENCIA.
  • ESPECTÁCULO CIENTÍFICO.

 

OBRADOIROS PARALELOS Á FEIRA

  • Obradoiro CSI.
  • Obradoiro Mundos Eléctricos.
  • Obradoiro Stop Motion.
  • Obradoiro sobre o MAR organizado por CSIC.
  • Construción e programación de ROBOTS LEGO MINDSTORMS.